Molekulární klasifikace nádorů endometria

Tradiční versus molekulární klasifikace

Tradiční klasifikace

Tradiční klasifikace karcinomů děložní sliznice je založena na histologickém hodnocení patologem, ve vybraných případech v kombinaci s imunohistochemickým vyšetřením. Diagnostická shoda je však zejména u high grade karcinomů endometria relativně nízká, a to i mezi specializovanými gynekopatology.

Molekulární klasifikace

Zásadní, doslova revoluční, změnu v diagnostice a managementu karcinomů endometria přináší molekulární klasifikace. Na základě výsledků projektu TCGA (The Cancer Genome Atlas Research Network) je možná subklasifikace karcinomů endometria do podskupin, které mají v kombinaci s ostatními histologickými a klinickými parametry zásadní význam pro určení prognózy onemocnění a stanovení optimálního léčebného plánu. Molekulární klasifikace poskytuje objektivní a nezávislou prognostickou informaci nad rámec tradiční stratifikace do prognostických skupin, která je založena pouze na hodnocení tradičních klinických a histologických parametrů.

Molekulární klasifikace TCGA

Kdy je doporučována

Molekulární klasifikace TCGA je doporučovaná u všech histologických typů karcinomu endometria a optimálně u všech pacientek - nutné je však zohlednit regionální zdroje a dostupnost vyšetření (Doporučený postup pro molekulární testování karcinomu endometria v ČR – odkaz na Guidelines).

Co vyžaduje

Molekulární klasifikace karcinomu endometria vyžaduje vyšetření souboru definovaných molekulárních alterací (vždy kompletní, nikdy ne izolovaně pouze některá vyšetření). Konkrétně se jedná o genetické vyšetření mutačního stavu genu POLE (DNA polymeráza-epsylon) a genetické, případně imunohistochemické hodnocení defektů “DNA-mismatch repair” systému a tumor supresoru p53. Vyšetření exprese “DNA-mismatch repair” proteinů plní rovněž nezastupitelnou roli ve skríningu Lynchova syndromu.

Rozdělení karcinomů endometria do 4 skupin

Klasifikace karcinomů endometria

Na základě výsledků výše uvedených vyšetření je možné rozdělit karcinomy endometria do 4 skupin (klasifikace ale pravděpodobně není definitivní, je možné, že v budoucnosti přibudou další podtypy s klinickým významem):

1

ENDOMETRIÁLNÍ KARCINOM, POLE-MUTOVANÝ
(„ULTRA-MUTOVANÝ”)

Obecně nádory s výbornou prognózou, paradoxně ale ve velké části případů s high grade morfologií, které byly tradičně nesprávně považované za vysoce rizikové

2

ENDOMETRIÁLNÍ KARCINOM, „DNA MISMATCH REPAIR”-DEFICIENTNÍ/ MIKROSATELITOVĚ INSTABILNÍ
(„HYPER-MUTOVANÝ”)

Obecně nádory s intermediální prognózou

3

ENDOMETRIÁLNÍ KARCINOM S NESPECIFICKÝM MOLEKULÁRNÍM PROFILEM
(„NON-SPECIFIC MOLECULAR PROFILE”)

Obecně nádory s intermediální prognózou

4

ENDOMETRIÁLNÍ KARCINOM S MUTACÍ TP53
(„COPY NUMBER HIGH”)

Nádory se špatnou prognózou

Prognostický význam (zejména v kategorii karcinomů s nespecifickým molekulárním profilem) může mít přítomnost dalších genetických alterací, např. přítomnost mutace v genu CTNNB1, mutace genu ARID1A (příp. ztráta exprese proteínu ARID1A), nebo exprese proteinu L1CAM. Tato vyšetření se rovněž stávají standardem při vyšetřování karcinomů děložní sliznice.