Pracovní materiály a další dokumenty

Dokumenty k molekulárnímu testování nádorů endometria

5/2021

Guidelines

Molekulární testování u karcinomu endometria

Společné doporučení ČOS, Onkogynekologické sekce ČGPS, SROBF a SČP ČLS JEP.

Pracovní materiál
5/2021

Klasifikace

Molekulární klasifikace nádorů endometria

Skupina 1: ultramutované endometriální karcinomy  •  Skupina 2: hypermutované endometriální karcinomy  •  Skupina 3: copy number low endometriální karcinomy  •  Skupina 4: copy number high endometriální karcinom

Pracovní materiál
3/2021

Algoritmus

Screening Lynchova syndromu

Algoritmus screeningu Lynchova syndromu a prognostická molekulární klasifikace karcinomů endometria.
Terminologie používaných zkratek.

Pracovní materiál